Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

cúng giải hạn sao thái âm

Bài Văn Khấn Cúng Giải Hạn Sao Thái Âm.

Sao Thái Âm hay Thái Âm Tinh Quân còn được gọi Hằng Nga nương nương, Thái Âm tinh chủ, Nguyệt Cô, Nguyệt Quang Bồ...
cung-cau-an-anh-dd

Bài Văn Khấn Giải Hạn Đầu Năm

Bài Văn Khấn Giải Hạn Đầu Năm Mới Theo quan niệm xưa mỗi người một năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Tất cả có...