Trang chủ Phong Thuỷ

Phong Thuỷ

Giật mắt phải, nháy mắt phải báo điềm gì?

Giật mắt phải, nháy mắt phải báo điềm gì?

Nháy mắt phải, giật mắt phải là điềm gì? Hiện tượng nháy mắt là hoạt động bình thường của đôi mắt, nhưng giật mắt phải...